“ПЕДАГОГИКА,ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ” КАФЕДРАСЫ

Токсанбаева Болсынай Амирбековна
«Педагогика» бөлімінің меңгерушісі
8 702 4752412
E-mail: tbolsynay@bk.ru


Нарметова Гульшарипа Темирбековна
«Педагогика, психология және жаратылыстану» кафедрасының меңгерушісі
E-mail: gulsharipa1970@gmail.com


Агайдаров Унер Дуйсенбекович
Біріккен кәсіподақ ұйымының төрағасы
Психология пәнінің оқытушысы
E-mail: uagaydarov83@mail.ru


Лауазымдық міндеті : Колледж әдіскері
Педагогика пәнінің оқытушысы
Е- mail: nazym.aidarxanova@mail.ru


Қалубай Айбала Тілеуқызы
Колледж психологы,психология пәнінің оқытушысы
E-mail: kalubajajbala@gmail.com


Кабылов Алтынбек Кобланович
Химия пәнінің оқытушысы
E-mail: altinbekkabilov@gmail.com


Шалысбаева Мирзакуль Кобеевна
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: shalysbaevam62@mail.ru


Тилевалдиева Мария Мирзайтовна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: maria.tilevaldieva.68@mail.ru


Апбазова Зейнеп Ергешовна
Педагогика және психология пәнінің оқытушысы
E-mail: zeynep.apbazova.00@mail.ru


Әзберген Назира Бекмуратқызы
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: nazira68.68@bk.ru


Джумадиллаева Дина Ерсейтовна
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: Dina.djumaillaeva@mail.ru


Кожанова Алтынай Мухинбаевна
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: kozhanova7270@mail.ru


Джилхайдарова Гульнора Джарилкасимовна
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: gulnar210374@mail.ru


Телходжаева Акмарал Балтабаевна
Педагогика және психология пәнінің оқытушысы
E-mail: akmaraltelhodzaeva@gmail.com


Бекешова Салтанат Жұмаділләқызы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: bekeshova.saltanat.82.kz@bk.ru


Телходжаева Нуржамал Балтабаевна
Биология пәнінің оқытушысы
E-mail: nurzhamal.telkhojaeva@yandex.kz


Бакирова Алия Ануарбековна
Педагогика-психология пәнінің оқытушысы
E-mail: stt¬_kz@mail.ru


Адилова Жанат Мекебаевна
Педагогика және психология пәнінің оқытушысы
E-mail: Janat.adilova79@mail.ru


Ашенова Гулжамила Акылбековна
Педагогика пәнінің оқытушысы
E-mail: Jami.ashenova@mail.ru


Ертай Мәдина Мырзантайқызы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Ertay@bk.ru


Есенова Акмарал Сапаровна
Биология пәнінің оқытушысы
E-mail: esena.kz@mail.ru


Әбдіғаппар Балжан Әбдірахманқызы
Өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы
E-mail: abdigappar011@mail.ru


Ханходжаева Багила Анарбековна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: bagila_88.88@mail.ru


Зулпхаров Бауыржан Нурсейтулы
Психология пәнінің оқытушысы
E-mail: 17bauka17.@mail.ru


Жолдасова Алтынай Амангельдиевна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: zholdasova_2011@mail.ru