БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ

БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ

Унеров Бахыт Тулегенович
“Бағдарламалау” бөлімінің меңгерушісі
E-mail: unerov_baxit@mail.ru


Надиров Қасымжан Сайлауович
«Бағдарламалау және есептеу техникасы» кафедра меңгерушісі
E-mail: nadirov_k81@mail.ru


Бекет Сапаркүл Бекетқызы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Sapash7779@mail.ru


Атабаев Ергеш Жүсіпұлы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Ergesh.atabaev@mail.ru


Бозаев Кеттеш Үсенұлы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: bozaev@mail.ru


Чинибаев Марат Жасиузакович
Информатика пән оқытушысы
E-mail: Asik-asik@mail.ru


Абдалиев Абай Срайлович
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Abayabdaliev81@gmail.com


Ауелбекова Кунсулу Бидиллаевна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Auelbekoba.kunsulu@mail.ru


Маматқасым Сара Маматқасымқызы
Информатика пәнінің оқытушысы
E-mail: Sara_mamatkasym@mail.ru


Мырзаханова Роза Есенбековна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: roza.myrzaxanova.85@mail.ru


Торыбаев Жанайдар Анарбаевич
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Janai87@mail.ru


Асубаев Нурмахан Молдагалиевич
Лауазымдық міндеті: Арнайы пән оқытушысы
nurmakanasubaev@mail.ru


Курметова Молдир Мураталиевна
Лауазымдық міндеті: Арнайы пәндер оқытушысы
Эл.почтасы: modi.murataly.93@gmail.com


Асилмаметова Райхан Досмахановна
Арнайы пән оқытушысы
E-mail:Raihan-9030@mail.ru


Талтанов Дархан Мүсілімханұлы
Инженер-бағдарламашы
E-mail: doni_9191kz@mail.ru


Жүсіпбекова Айгерім Убайдуллақызы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Ajgerimubaidulla2@gmail.com


Әбдігаппар Гүлжан Әбдісапарханқызы
Арнайы пән оқытушысы
E-mail: Abdissaparkhanovna97@mail.ru